ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
น.1กฟส.อ.สภ.(กป)35865/2563
รายละเอียด
จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ชื่องาน บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ที่ดินจัดสรรโครงการ ดีญ่า วาเล่ย์ ซูปเปอร์ 3 โซน 1) ในระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี
วันที่ประกาศ
15 ตุลาคม 2563
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-11996-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 121.1 kB]