ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2 พนท.(กส.)/029/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
รายละเอียด
ปรับปรุงขยายห้องประชุม “พรานทอง” ของสำนักงาน กฟอ.พนท.
วันที่ประกาศ
14 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-21596-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 88.5 kB]