ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2สชข.(กป.)1077
รายละเอียด
รายงานขอซื้อกรรไกรตัดเหล็กสายเคเบิล ใช้ในงานก่อสร้างขยายเขต
วันที่ประกาศ
11 มิถุนายน 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-38871-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 83.5 kB]