ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ฉ.1อด.2(กส)2064/2563
รายละเอียด
ซื้อเสาคอนกรีต ขนาด 8 เมตร จำนวน 80 ต้น
วันที่ประกาศ
16 ตุลาคม 2563
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-12097-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 126.8 kB]