ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2บึง(กส.)65/2564
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บจก.เบสตั้น เอสเตท
วันที่ประกาศ
13 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-21407-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 97.4 kB]