ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
น.1ลพ.(บห)(ซต)109/2563
รายละเอียด
จัดซื้อวัสดุขาดแคลน งบ(C-62-A-LPNXX.1000) จำนวน 6 รายการ
วันที่ประกาศ
16 ตุลาคม 2563
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-12077-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.0 MB]